Inwentaryzacja cz. I

Inwentaryzacja, czy też bardziej powszechnie -remanent, ma na celu ustalenie faktycznego stanu wszystkich składników majątkowych przedsiębiorstwa – tych rzeczowych i pieniężnych, ale także zobowiązań. Można