zmiany w aktach osobowych

Zmiany w aktach osobowych pracownika

Nowelizacja kodeksu pracy uchwalona przez Sejm RP 1 grudnia 2022 roku w zakresie pracy zdalnej i badań trzeźwości pociągnęła za sobą zmiany w dokumentacji pracowniczej.