Nowelizacja ustawy o rachunkowości

Podpisana została nowelizacja ustawy o rachunkowości. Nowa regulacja nakłada na przedsiębiorstwa dużej skali obowiązek udostępnienia danych dotyczących opłaconego podatku dochodowego, wraz z innymi informacjami wiążącymi