Umowy cywilnoprawne w 2023 roku

Umowy cywilnoprawne są jedną z najważniejszych kategorii prawnych regulujących stosunki między osobami fizycznymi lub prawnymi. Nadal pozostają kluczowym narzędziem do regulowania wielu aspektów naszego codziennego

Składki ZUS, a koszty podatkowe

Ustalenie właściwego momentu rozliczenia zapłaconych za pracownika składek ZUS w kosztach podatkowych budziło wiele wątpliwości, szczególnie w sytuacji, gdy wynagrodzenia za dany miesiąc zostały wypłacone

Mały ZUS plus 2023

W 2023 roku niektóre osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z tzw. małego ZUS-u plus. Sprawdź jakie warunki należy spełnić i do kiedy

Inwentaryzacja cz. II

Etap 2 – Przeprowadzenie inwentaryzacji Zgodnie z zasadą kompletności ujęcia, inwentaryzacji powinny zostać poddane wszystkie składniki majątku jednostki. Przy uwzględnieniu różnych rodzajów aktywów i pasywów,

Inwentaryzacja cz. I

Inwentaryzacja, czy też bardziej powszechnie -remanent, ma na celu ustalenie faktycznego stanu wszystkich składników majątkowych przedsiębiorstwa – tych rzeczowych i pieniężnych, ale także zobowiązań. Można