Diety i delegacje – zmiany

W tym wpisie:

Wszystko drożeje, ceny rosną jak szalone, a nastroje wśród społeczeństwa nie napawają optymizmem. Nie ma się co dziwić – jeden wzrost cen goni kolejny. Są jednak takie podwyżki, które wzbudzają te pozytywne uczucia:). Jakie?

Minęło prawie 10 lat….

Po upływie blisko 10 lat – 28 lipca 2022 roku – znowelizowano wysokość ryczałtów za nocleg i dojazd oraz stawek diety w podróży służbowej. Dotyczy to wszystkich podróży, które są związane z wykonywaną działalnością, bez ograniczeń obejmujących rodzaj i miejsce wykonywanych czynności. Ponadto już tydzień po wejściu w życie nowych przepisów, został złożony kolejny projekt zakładający ponowną podwyżkę.  Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą i poziom inflacji – wydaje się to jak najbardziej uzasadnione. 

Aktualne stawki

Data
Ryczałt za nocleg
Ryczałt za dojazdy
Dieta
01.03.2013-27.07.2022
45,00 zł
6,00 zł
30,00 zł
Od 28.07.2022
57,00 zł
7,60 zł
38,00 zł
Od 01.01.2023?
67,50
9,00 zł
45,00 zł
Zmiana (%)
27%
27%
27%

Co z umowami?

Warto przy tym pamiętać, że z racji zmiany stawki diety zajdzie konieczność weryfikacji zapisów w umowach o pracę w przedsiębiorstwie. Jeżeli zostały w nich określone wysokości stawek diet i noclegów, to niezbędne będzie sporządzenie aneksów z uwzględnieniem obowiązujących od 28 lipca 2022 r. nowych, podwyższonych stawek. Optymalnym rozwiązaniem będzie jednak zamiana tego typu postanowień na zapis o uniwersalnej formie informującej, że ” określenie kwoty diet i noclegów wynika wprost z Rozporządzenia Rodziny i Polityki Społecznej, w tym przypadku Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Dla kogo?

Warto zwrócić uwagę, że nowa krajowa kwota diety z założenia ma dotyczyć pracowników budżetowych, jednakże mimo wszystko stanowi ona także minimalny pułap diety dla wszystkich pozostałych pracowników.

Podstawa do zwrotu kosztów

Zwrot poniesionych przez Państwa kosztów noclegu odbywa się na podstawie dokumentacji z wystawionym rachunkiem, jednak nie może być on większy za dobę hotelową niż 20-krotność stawki diety, czyli do 760 zł (do tej pory 600 zł).

Podatek od delgacji?

Diety i pozostałe świadczenia z tytułu delegacji służbowych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie stanowią podstawy wymiaru składek ZUS – do wysokości określonej w zleceniu.

Dla pracodawcy

Należna pracownikowi z tytułu podróży służbowej dieta stanowi koszt uzyskania przychodu. Należy pamiętać, że wydatki realnie poniesione na zakup żywności w trakcie podróży służbowej nie mogą być odliczone. Przy rozliczaniu podróży służbowej właściciel firmy musi pamiętać o zachowaniu wszelkich dowodów świadczących o powiązaniu wyjazdu z prowadzoną działalnością, jak np. zebrane zlecenia, oferty czy faktury zakupowe.

 

Bezpłatne wyżywienie, a dieta

Dieta – rekompensująca pracownikowi zwiększone koszty wyżywienia podczas podróży krajowej, obecnie wynosi 38 zł (minimalna stawka). Jeżeli jednak pracownik otrzymuje bezpłatne wyżywienie, wtedy dieta powinna zostać obniżona o 25% w przypadku śniadania i kolacji oraz 50% za obiad.