JAK ZAŁOŻYĆ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

JAK ZAŁOŻYĆ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

W tym wpisie:

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z danymi GUS, są największą grupą podmiotów. Obecnie szacuje się, że w Polsce jest ok. 2,2 mln takich firm. Jest to najprostsza (i najbardziej popularna - co odzwierciedlają statystyki;) forma prowadzenia własnego biznesu. Rejestracja jest bezpłatna i można dokonać jej przez Internet. Jak to prawidłowo zrobić?

NIE BĄDŹ W GORĄCEJ WODZIE KĄPANY

To, że masz pomysł na swój biznes (i na siebie ;)) to wspaniale. Naprawdę! Już na tym etapie często niektórzy „odpadają”, bo chcieliby mieć coś swojego, ale nie wiedzą co, jak i gdzie. Ty, masz to już za sobą.  Zanim jednak zarejestrujesz swój biznes, powinieneś się do tego dobrze przygotować.
Cały proces nie jest wcale straszny, ale wymaga znajomości i wiedzy na temat kilku podstawowych kwestii, a mianowicie.

 1. Sprawdź, przelicz, przekalkuluj, czy w początkowej fazie działalności musisz ją rejestrować. Nie, nie jest to niezgodne z prawem. Ustawodawca prowadził termin działalności nierejestrowanej, którą możesz prowadzić bez ówczesnej rejestracji pod warunkiem, że
 • przychody z niej nie przekroczą połowy minimalnego wynagrodzenia – w 2020 roku jest to kwota 1300 zł;
 • W ciągu ostatnich 5 lat (60 miesięcy) nie prowadziłeś działalności gospodarczej (lub spółki cywilne); UWAGA! Tutaj wprowadzono tzw. okres przejściowy, który skraca ten termin do 12 miesięcy przed wejściem w życie ustawy (30.04.2018 rok) – Czyli za punkt graniczny uznaje się 30.04.2017rok.

Jeśli Twoje przychody przekraczają podaną kwotę (1300 zł/mc) wymagana jest rejestraja takiej działalności.

 1. Wracając do działalności rejestrowanej, bo tego dotyczy artykuł, przed złożeniem wniosku powinniśmy posiadać następującą wiedzę:
 • nazwa firmy – przynajmniej imię i nazwisko,
 • data jej rozpoczęcia (nie musi być tożsama z dniem złożenia wniosku, ale warto wziąć pod uwagę zasady przy obowiązujących ulgach/preferencjach składek ZUS)
 • miejsce prowadzenia działalności (stacjonarnie, mobilnie),
 • rodzaj opodatkowania i rozliczeń z US – karta podatkowa, ryczałt, podatek liniowy, zasady ogólne;
 • czy będziesz podatnikiem VAT,
 • PKD odpowiednio dopasowane do rodzaju działalności,
 • czy do prowadzenia działalności będą potrzebne licencje, koncesje i inne pozwolenia,
 • czy wymagany jest zakup kasy fiskalnej (od początku prowadzenia działalności), odbiornika RTV (wtedy należy opłacać abonament)
 • czy sprawy księgowe będzie prowadzić sami, czy zawierzymy je profesjonalistom;)
 • wybór instytucji ZUS/KRUS oraz odpowiedni US,
 • czy chcemy ustanowić pełnomocników,
 • konto firmowe – w którym banku znajdziemy najkorzystniejsze warunki.
JAK ZAŁOŻYĆ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

WDECH, WYDECH....... I ZAKŁADAMY FIRMĘ

Jeśli już posiadasz powyższe informacje, możesz przystąpić do rejestracji firmy. TAK! Twojej własnej, osobistej, prywatnej firmy! Sam sobie szefem etc.;) Zanim jednak mianujemy się prezesem;) musimy firmę zarejestrować.

Gdzie i jak to zrobić?

 1. Elektronicznie – jeśli posiadamy profil zaufany lub podpis elektroniczny.
  Należy wejść na stronę firma.gov.pl i wypełnić na niej formularz CEIDG-1
 2. Papierowo – w przynależnym Urzędzie Miasta/Gminy. Pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego!

CO DALEJ?

Po wypełnieniu i złożeniu wniosku o rejestrację firmy, z kwestii formalno-administracyjnych należy pamiętać jeszcze o:
 1. Wizyta w ZUS.
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą widnieje dla ZUSu jako dwa podmioty: płatnik i ubezpieczony. Jako ten pierwszy jesteśmy automatycznie zgłoszeni wypełniając wniosek o wpis do CEIDG, natomiast jako Ubezpieczony musimy zgłosić się do ZUS-u sami i mamy na to 7 dni. Dokonujemy tego na formularzach:
 • ZUS ZUA – jeśli zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (i dobrowolnie – chorobowego).
 • ZUS ZZA – jeśli zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, np. przy uldze na start.
 • ZUS ZCNA – jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.
Jeśli chcemy skorzystać z ulgi należy w formularzu wpisać odpowiedni kod ubezpieczenia.
 1. Wizyta w US.
Jeśli chcesz (dobrowolnie), lub musisz (bo wymagają tego przepisy prawa) być „vatowcem” musisz ten fakt zgłosić w Urzędzie Skarbowym. Dodatkowo, jeśli będziesz nabywał towary/usługi od kontrahentów z UE i będziesz z tego rozliczał VAT, musisz się także zarejestrować jako podatnik VAT- UE.
 1. Jeśli Twoja działalność wymaga uzyskania dodatkowego pozwolenia tzn. jest tzw. działalnością regulowaną (reglamentowaną). Rodzaj pozwolenia zależy od działalności i może to być: koncesja, zezwolenie lub wpis do działalności regulowanej. Na stronie internetowej swojego urzędu znajdziesz wszystkie potrzebne informacje do uzyskania pozwolenia tzn. wymagane dokumenty, decyzję oraz koszt jej wydania.
 2. Kasa fiskalna.
Kasa fiskalna to urządzenie służące do ewidencjonowania sprzedaży. W niektórych przypadkach korzystanie z niej jest wymagane od początku prowadzenia firmy, a w innych sytuacjach po zaistnieniu okoliczności tego wymagających tj. -jeśli obrót ze sprzedaży osobom fizycznym przekroczył 20.000 zł – jeśli przed spełnieniem  pierwszego kryterium, rozszerzyliśmy swoją działalność o usługi lub towary, których sprzedaż ma być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Wszelkie zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej obowiązują do 31.12.2021 rok.
 1. Odbiorniki RTV.
Firma, w której znajduje się odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny, zobowiązana jest do ich rejestracji we właściwym urzędzie pocztowym w terminie 14 dni od dnia ich nabycia. Należy także płacić abonament miesięczny związany z ich posiadaniem.

Możesz o tym wszystkim czytać, spisywać i ustawiać przypomnienia w kalendarzu, lub……zająć się rozwojem swojej firmy, a tym wszystkim zajmiemy się my:) – Twoje biuro rachunkowe.

Do dzieła!

 

Zapraszamy do przeczytania artykułu o białej liście VAT

JAK ZAŁOŻYĆ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?