Jakie zmiany od 1 lipca 2022 roku?

W tym wpisie:

Prawda stara jak świat głosi, że jedyną stałą rzeczą w życiu są zmiany. I chociaż są nieuniknione – trochę się ich obawiamy. Może nie tyle samych zmian co tego, co nam przyniosą. Przed nami kolejne zmiany związane z Polskim Ładem. Co nam przyniosą? Czy jest się czego bać?

Polski Ład 2.0 – od kiedy?

Polski Ład wszedł w życie 1 stycznia 2022 r. i bez wątpienia  był jedną z największych reform systemu podatkowego w Polsce. Jego założenia miały na celu redukcję dysproporcji społecznych, co w rezultacie miało przynieść poprawę warunków życia obywateli. W praktyce jednak założenia Polskiego Ładu nie były w pełni możliwe do zrealizowania, spowodowały sporo nieporozumień i dla części osób okazały się krzywdzące. Chcąc zaspokoić płynące ze strony księgowych, przedsiębiorców i doradców podatkowych liczne sygnały o konieczności doprecyzowania przepisów podatkowych i polepszenia sytuacji osób, które na rozwiązaniach zawartych w Polskim Ładzie straciły, zorganizowano społeczne konsultacje w sprawie zmian w reformie. W efekcie Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Polski Ład 2.0, który wprowadzi zmiany do Polskiego Ładu.  Większość z nich wejdzie w życie już 1 lipca 2022 roku. Co istotne wiele z nich będzie obowiązywało wstecz, czyli od 1 stycznia 2022 roku.

Główne zmiany

 • Obniżenie pierwszej stawki podatkowej PIT z 17% do 12% – Osoby zatrudnione na etatach i umowach cywilnoprawnych, a także emeryci i renciści oraz przedsiębiorcy dokonujący rozliczeń według skali podatkowej  odprowadzą do urzędu skarbowego mniej niż w pierwszym półroczu.;
 • Obniżenie kwoty zmniejszającej podatek z 5 100,00 zł na 3 600,00 zł;
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej;
 • Umożliwienie przedsiębiorcom będącym na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej odliczenia części składki zdrowotnej – będą mogli rozliczyć w podatku dochodowym zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. Dla podatku liniowego – 8.700 zł (pomniejszenie dochodu), ryczałt – 50% zapłaconych składek zdrowotnych, karta podatkowa – 19%. 
 • Możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku;
 • Nowe zasady stosowania kwoty wolnej od podatku – Dotyczy to osób, które mają np. kilka umów o pracę lub łączą pracę z emeryturą. Od 1 stycznia 2023 r., będą one mogły upoważnić maksymalnie trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do obniżenia zaliczek na PIT (o 3,6 tys. zł). Dla jednej umowy/świadczenia kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić 300 zł miesięcznie, w przypadku dwóch – po 150 zł, a w przypadku trzech – po 100 zł.Od 1 stycznia 2023 r. kwota wolna od podatku będzie uwzględniana również w miesięcznym rozliczeniu umów zlecenia;
 • Ujednolicenie przepisów dotyczących wniosków i oświadczeń i  składanych przez podatników PIT – mają być składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia;
 • Zmiany dla rodziców samotnie wychowujących dzieci – wracają preferencyjne zasady rozliczania sprzed 2022 roku. Wszyscy samotni rodzice mogą skorzystać z podwójnej kwoty wolnej (60.000 zł).  
 • Rozszerzenie zakresu dochodów zwolnionych z opodatkowania w PIT-0 o zasiłki macierzyńskie;

Polski Ład 2.0 – co się nie zmieni?

 • Kwota wolna od podatku na poziomie 30.000 zł;
 • Drugi próg podatkowy na poziomie 120.000 zł – po jego przekroczeniu stawka wzrasta do 32%.

Lepiej czy gorzej?

Powstaje pytanie – jak przy każdej zmianie – kto zyska, kto straci, a kogo ta sytuacja nie dotknie w żaden sposób?

Podatnicy osiągający miesięczne dochody w przedziale 3.000 zł brutto-8.000 zł brutto zyskają bardzo niewiele.

W przypadku osób osiągających dochód miesięczny brutto w granicach 10.000 zł-12.000 zł  – poprawa będzie znacznie bardziej odczuwalna. 

Najbardziej poszkodowani w tej sytuacji będą podatnicy, których miesięczny dochód brutto przekracza 20.000 zł.