Kasowy PIT

W tym wpisie:

Jarosław Neneman, wiceminister finansów, ogłosił, że Ministerstwo Finansów jest zaangażowane w opracowywanie projektu dotyczącego kasowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Planowane jest, że projekt ten wkrótce zostanie wpisany do wykazu prac rządu. Przewiduje się, że zmiany w systemie rozliczeń PIT wejdą w życie w przyszłym roku.

Projekt kasowego PIT

,,PIT kasowy, jedna z zapowiedzi, jest już na takim etapie, że przepisy są napisane, niedługo będzie wpis do prac rządu, państwo zobaczą ten projekt, będziemy mogli o nim dyskutować” – przekazał Neneman, podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw przedsiębiorczości.

,,Oczywiście wszystkie rzeczy, o których mówimy, będą wchodziły w przyszłym roku, bo w czasie roku podatkowego nie zmieniamy zasad, dla zasady” – dodał wiceminister.

Kasowy PIT, obiecywany przez Koalicję Obywatelską w ramach programu „100 Konkretów”, zakłada płacenie podatku dochodowego przez przedsiębiorców dopiero po otrzymaniu zapłaty za wystawione faktury. Zgodnie z opisem tej propozycji przedstawionej przez partię, obecnie istniejące przepisy obejmują ulgę na złe długi, która pozwala na korektę osiągniętego dochodu po 90 dniach od niespłaconych faktur.

PIT kasowy – korzyści i wątpliwości

Zgodnie z koncepcją PIT kasowego, przychód w PIT zostałby uznany dopiero w momencie faktycznego otrzymania płatności za usługę lub towar. Taka forma rozliczeń mogłaby stanowić rozwiązanie dla problemów związanych z wykorzystaniem ulgi na złe długi. Premier Donald Tusk w swoim wystąpieniu wspomniał jedynie o wprowadzeniu PIT kasowego, co sugeruje, że zmiana ta nie będzie dotyczyć podatników CIT.

Wprowadzenie PIT kasowego może wymagać od przedsiębiorców śledzenia terminów otrzymywania płatności, co może być stosunkowo łatwe dla mniejszych firm, ale może stanowić wyzwanie dla większych przedsiębiorstw.