Kontrola rachunków bankowych

W tym wpisie:

Ustawa o Krajowej Administracji Podatkowej została rozszerzona o punkt dający urzędnikom prawo do kontroli rachunków bankowych nie tylko „podejrzanych” podmiotów rynkowych, ale także osób fizycznych. Chociaż Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że będzie to praktykowane tylko w uzasadnionych przypadkach, to nie ma co ukrywać, że zmiana ta budzi wiele obaw, a wejście jej w życie już lada moment. 

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Już 1 lipca 2022 roku fiskus będzie dysponował szerszymi kompetencjami od wymiaru sprawiedliwości. Z tym dniem bowiem wchodzi w życie nowy przepis zapisany w Polskim Ładzie, który daje skarbówce potężne narzędzie – niezwykle dokładną kontrolę rachunków bankowych. Sam Związek Banków Polskich uznaje całą tą sytuację za naruszenie obecnie panujących zasad związanych z zachowaniem tajemnicy bankowej. 

Mały punkt, a wielka zmiana

Do teraz organy podatkowe mogły uzyskiwać informacje o finansach osób PODEJRZANYCH. Począwszy od 1 lipca 2022 r. Banki będą zobowiązane do udzielania na żądanie organów podatkowych informacji o finansach OSÓB FIZYCZNYCH, wobec których toczą się już postępowania przygotowawcze. Z pozoru niewidoczna zmiana (zamiana słowa z podejrzany na osoba fizyczna) ma ogromne znaczenie dla nas wszystkich.

Ponadto rozbudowany zostaje również katalog podmiotów, które będą mogły wystąpić z wnioskiem o ujawnienie takich informacji. Aktualnie z wnioskiem o jej udostępnienie może wystąpić szef KAS oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego. Od 1 lipca 2022 r. prawo takie będzie przysługiwało również naczelnikowi urzędu skarbowego. Dodatkowo prośba o ujawnienie danych o rachunku będzie dotyczyła nie tylko właściciela rachunku, ale także jego pełnomocnika.

Jakie dane uzyska fiskus?

Do informacji udostępnianych przez banki zaliczają się:

  • posiadanych lub współposiadanych rachunkach bankowych, lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców,
  • posiadanych lub współposiadanych rachunkach pieniężnych, rachunkach papierów wartościowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a także obrotów, stanów tych rachunków oraz ich historii,
  • zawartych umowach kredytowych lub umowach pożyczki, z podaniem wysokości zobowiązań wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty, a także umów depozytowych, umów udostępniania skrytek sejfowych oraz ich historii,
  • nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi czy obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Cel wprowadzonej zmiany

Wprowadzenie zmian w przepisach pozwoli organom na szybszy kontakt z informacjami o obywatelach i ich wrażliwymi danymi finansowymi – podkreśla dr Stanek i dodaje, że nawet jeśli dostęp ten będzie podyktowany konkretnym śledztwem związanym.

Negatywnie do zmian, które mają wejść w życie 1 lipca br., odnosi  doradca podatkowy i partner w KPMG w Polsce.