Nowe formularze ZUS

W tym wpisie:

Od 29.07.2022 obowiązują nowe wzory formularzy ZUS. Zmianie uległy wnioski najczęściej używane przez przedsiębiorców. Sprawdź jakie zmiany zostały wprowadzone i których formularzy dotyczą.

Jakie formularze uległy zmianie?

Wśród formularzy, w których wprowadzono zmiany,  znalazły się przede wszystkim zaświadczenia płatnika składek, które są niezbędne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego. Mowa tutaj o:
 • zaświadczenie ZUS Z-3 – zaświadczenie płatnika składek (dotyczące pracowników);
 • zaświadczenie ZUS Z-3a – zaświadczenie płatnika składek (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych);
 • zaświadczenie ZUS Z-3b – zaświadczenie płatnika składek (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych); 

Wśród kolejnych 17. formularzy, w których dokonano zmian możemy wyróżnić:

 • formularz Z-10 – oświadczenie do wniosku o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu tytułu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego
 • formularz Z-12 – wniosek o zasiłek pogrzebowy
 • formularz Z-15A – wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
 • formularz Z-15B – wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
 • formularz ZAM – wniosek o zasiłek macierzyński
 • formularz ZAO – wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
 • formularz ZAS-12 – zaświadczenie płatnika składek (dotyczy: ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres)
 • formularz ZAS-26 – oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego
 • formularz ZAS-33 – oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka
 • formularz ZAS-36 – oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
 • formularz ZAS-39 – oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie
 • formularz ZAS-53 – wniosek o zasiłek chorobowy
 • formularz ZAS-55 – wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy
 • formularz ZAS-59 – wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego
 • formularz ZNp-7 – wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
 • formularz ZUR – wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego
 • formularz ZZD – wniosek o zmianę danych osoby pobierającej świadczenia krótkoterminowe (tj. zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek pogrzebowy).

Jakie zmiany zostały wprowadzone?

Zgodnie z informacjami, jakie przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmiany w powyższych formularzach polegają na:

 • umożliwieniu wpisania numeru rachunku zagranicznego do wypłaty świadczeń,
 • przyporządkowaniu podawanych okresów bezpośrednio do konkretnych rodzajów świadczeń, których dotyczy dane zaświadczenie,
 • rozszerzeniu grupy ubezpieczonych osób (dla formularza Z-3b) o osoby współpracujące z osobą fizyczną, o której możemy przeczytać w Ustawie – Prawie przedsiębiorców z dnia6 marca 2018 roku (art. 18 ust. 1).

Kiedy nie musisz się tym martwić?

Kiedy powierzyłeś nam swoją księgowość:). Wtedy to my czuwamy nad aktualnością i poprawnością wypełnionych i wysłanych formularzy:).