Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W tym wpisie:

Podpisana została nowelizacja ustawy o rachunkowości. Nowa regulacja nakłada na przedsiębiorstwa dużej skali obowiązek udostępnienia danych dotyczących opłaconego podatku dochodowego, wraz z innymi informacjami wiążącymi się podziałem na poszczególne kraje.

Nowa nowelizacja ustawy o rachunkowości

Ustawa z 12 kwietnia 2024 r. zmieniająca przepisy dotyczące rachunkowości oraz kilku innych ustaw została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę 16 kwietnia 2024 r. Głównym celem nowych przepisów jest wdrożenie dyrektywy, która nakłada na duże przedsiębiorstwa o międzynarodowym zasięgu działalności w Unii Europejskiej obowiązek udostępniania informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych danych, sklasyfikowanych według poszczególnych krajów.

Zawiłości przepisów podatkowych oraz poufność informacji podatkowych pozwalają niektórym dużym firmom międzynarodowym stosować agresywne strategie podatkowe. W odróżnieniu od mniejszych przedsiębiorstw i osób prywatnych, korporacje wielonarodowe mogą korzystać z luk w prawie podatkowym krajowym i międzynarodowym, przenosząc zyski między różnymi jurysdykcjami w celu minimalizacji obciążeń podatkowych. Roczne szacunki wskazują, że państwa należące do Unii Europejskiej tracą między 50 a 70 miliardami euro z powodu unikania opodatkowania przez międzynarodowe firmy. Niektóre z tych firm płacą znacznie niższe podatki w stosunku do swojego dochodu, co kwestionuje efektywność i uczciwość systemów podatkowych w UE.

Kogo będzie dotyczyć nowa nowelizacja?

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek sporządzenia, opublikowania i udostępnienia raportu dotyczącego podatku dochodowego zostanie nałożony na:

  1. Główną jednostkę nadrzędną, jeśli łączne przychody ujęte w corocznym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają 3 500 mln zł dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych.
  2. Samodzielną jednostkę, jeśli przychody ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają 3 500 mln zł dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Nowa ustawa nakłada również obowiązek na jednostki zależne oraz oddziały, aby same opublikowały i udostępniły raport dotyczący podatku dochodowego. Nowe przepisy będą obowiązywać po raz pierwszy dla raportów dotyczących podatku dochodowego za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 21 czerwca 2024 r. Jednostki zależne oraz oddziały będą musiały ujawnić swoje sprawozdania, jeśli spełnią określone kryteria określone w ustawie.

Ten obowiązek dotyczyć będzie tylko najważniejszych jednostek kontrolnych oraz jednostek samodzielnych, które są spółkami kapitałowymi, spółkami akcyjnymi, spółkami jawnymi lub spółkami komandytowymi, gdzie wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub inne podobne formy prawne z innych krajów. Ustawa również wyłącza dwie sytuacje, w których nie będzie wymagane udostępnienie raportu o podatku dochodowym.