Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

W tym wpisie:

Przedsiębiorco! Do 22 maja 2023 roku masz obowiązek złożyć do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za poprzedni rok. Sprawdź, o czym musisz pamiętać.

Kto musi dokonać rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Od stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest uzależniona od formy opodatkowania i rodzaju prowadzonej działalności. Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą i rozliczasz się:

  • na zasadach ogólnych – według skali lub podatku liniowego,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

masz obowiązek złożenia do ZUS rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

Kogo nie dotyczy obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej?

Powyższego rozliczenia nie dokonują przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku byli wspólnikami spółek komandytowych, jednoosobowych spółek z o.o., twórcy i artyści, opodatkowani kartą podatkową, osoby współpracujące. 

Dlaczego?

Dla powyższych grup składka zdrowotna określona jest w sposób zryczałtowany – nie jest uzależniona od dochodu, ani przychodu.

Czym jest rozliczenie składki zdrowotnej?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej ma pomóc w ustaleniu składki na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. 

Jak i do kiedy złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej – roczne rozliczenie składki zdrowotnej należy złożyć w dokumencie za kwiecień 2023 na dokumencie ZUS DRA (sekcja XII).

Jeśli płatnik opłaca składki za inne osoby np. pracowników) – takie rozliczenie składka na druku ZUS RCA (sekcja III F).

Powyższe dokumenty należy złożyć do 22 maja 2023 roku. 

Co wynika z rozliczenia rocznego składki zdrowotnej?

Powyższe rozliczenie pozwoli ustalić różnicę w opłaconej a należnej składce zdrowotnej. Jeżeli została opłacona wyższa kwota, niż ustalona, na koncie ma widnieją zaległości – wtedy płatnik może złożyć wniosek o zwrot nadpłaty.

Jeżeli opłacone składki są niższe niż ustalone – wtedy należy uregulować niedopłatę. Termin rozliczenia upływa 22 maja 2023 roku.