Sankcje – konsekwencje płacenia na rachunek bankowy spoza białej listy

sankcje biała lista VAT

W tym wpisie:

Elektroniczna baza prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) tzw. Biała lista podatników VAT została uruchomiona 1 września 2019 roku. Do końca roku korzystanie z jej funkcjonalności miało charakter informacyjny. Wprowadzony wykaz ma na celu szybką i skuteczną weryfikację naszych kontrahentów w kwestii prawidłowości numerów kont bankowych oraz ustalenia czy jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Takiej weryfikacji należy dokonać każdorazowo przed wykonaniem przelewu. Od 1 stycznia 2020 roku za dokonanie płatności na rachunek spoza Białej listy przewidziane są odpowiednie sankcje.

Z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się przedsiębiorcy, którzy dokonali przelewu na rachunek spoza Białej Listy?

Jeśli Twój kontrahent jest czynnym podatnikiem podatku VAT, wartość wystawionej faktury jest na kwotę co najmniej 15.000 zł, rachunek podany do zapłaty nie znajduje się na Białej Liście, a mimo to wykonałeś na niego przelew musisz liczyć się z należytymi sankcjami tj.

  1. Zarzut o niedochowanie należytej staranności w relacjach handlowych.
  2. Braku możliwości zaliczenia takiego wydatku do KUP, lub podważenie takiego księgowania.
sankcje biała lista VAT

Jeśli zaliczyłeś taki wydatek do KUP musisz teraz:

  • pomniejszyć koszty uzyskania przychodów, lub
  • gdy kwota kosztów podlegająca zmniejszeniu jest niewystarczająca – zwiększyć przychody.

Operacje te powinny być ujęte w miesiącu dokonania płatności.

Istotną kwestią jest to, że znaczenie ma tu łączna kwota wynikająca z faktury. Jeśli do zapłaty widnieje suma 16.000 zł to podzielenie jej na kilka transakcji jest tu bez znaczenia i mija się z celem. Liczy się łączna kwota z jednej faktury.

  1. Ryzyko poniesienia przez nabywcę odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury w części dotyczącej podatku VAT, który wynika z tej niezweryfikowanej płatności .

Zgodnie z powyższym, jeśli dokonaliśmy płatności na rachuenk spoza białej listy, a nasz kontrahent ma zaległości podatku VAT to ustawodawca może na nas nałożyć obowiązek solidarnej odpowiedzialności. Oznacza to, że całym swoim majatkiem solidarnie ze sprzedawcą odpowiadamy za jego zaległości podatkowe (w odniesieniu do konkretnej transakcji).

Jeśli kontrahent zapłaci należny podatek VAT, nasz przedsiębiorca nie będzie pociągnięty do solidarnej odpowiedzialności za zaległości kontrahenta, jednak nie zaliczy wydatku do KUP.

Czy można uniknąć powyższych sankcji?

Ustawodawca daje nam taką możliwość, ale mamy na to bardzo mało czasu – tylko 3 dni od daty wykonania przelewu. W ciągu tego czasu musimy złożyć zawiadomienie ZAW-NR do właściwego Urzędu Skarbowego.
Ponadto, przed solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe może nas uchronić mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment.

czytaj więcej o Białej Liście VAT tutaj