Składki ZUS od każdej umowy

składki ZUS od każdej umowy

W tym wpisie:

Od nowego roku wszystkie umowy-zlecenia będą podlegać składkom ZUS. To rezultat postępów w realizacji Krajowego Programu Ochrony. Oskładkowanie umów-zleceń oznacza, że pracownicy otrzymają niższe wynagrodzenie netto, ale więcej środków trafi do ZUS. Pracodawcy również poniosą wyższe koszty. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2025 roku.

Składki ZUS od każdej umowy już w 2025 roku

Od nowego roku wszystkie umowy – zlecenia będą podlegać składkom ZUS. To rezultat postępów w realizacji Krajowego Programu Ochrony. Oskładkowanie umów-zleceń oznacza, że pracownicy otrzymają niższe wynagrodzenie netto, ale więcej środków trafi do ZUS. Pracodawcy również poniosą wyższe koszty. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2025 roku.

Nowe przepisy

Polska jest jedynym krajem w Europie, gdzie nie obowiązuje pełne oskładkowanie ZUS od wszystkich kolejnych umów-zleceń. Tutaj można mieć dwie umowy – zlecenia, ale jedynie jedna z nich podlega pełnym składkom ZUS (ta o niższym dochodzie), nie uwzględniając pełnego ZUS-u od umowy o wyższym dochodzie. Dyskusja na temat wprowadzenia pełnego oskładkowania wszystkich umów cywilnoprawnych trwa w Polsce od kilku lat.

 

Od 1 stycznia 2025 roku wszyscy pracownicy będą musieli płacić składki ZUS od każdej umowy – zlecenia, z wyjątkiem umów zawartych z uczniami szkół średnich oraz studentami do 26 roku życia. Obecnie pracownicy zatrudnieni na umowę-zlecenie opłacają pełne składki na ubezpieczenie społeczne od jednego kontraktu, o ile ich wynagrodzenie przekracza minimalną krajową. Jednak każda kolejna umowa-zlecenie zwolniona jest z obowiązku opłacania składek ZUS. Osoby już zatrudnione na etacie u pracodawcy nie muszą płacić składek ZUS. Warto dodać, że pracownik ma możliwość dobrowolnego opłacania składek z każdej umowy – zlecenia po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Co jeszcze obejmie oskładkowanie?

Okazało się, że pełne oskładkowanie ma obejmować nie tylko umowy – zlecenia, jak pierwotnie zakładano. Zgodnie z informacjami podanymi przez DGP, w ramach reformy, umowy o dzieło (nie tylko te zawierane z własnym pracodawcą) też mają być objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi i wypadkowymi (przy czym ubezpieczenie chorobowe byłoby dobrowolne).

Skutki wprowadzenia nowych przypisów

Pełne oskładkowanie umów cywilnoprawnych może negatywnie wpłynąć na wysokość wynagrodzenia, ale mogłoby to być częściowo zrównoważone przez podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Niestety, zgodnie z Ministerstwem Finansów, obietnica zwiększenia kwoty wolnej od opodatkowania nie będzie mogła być spełniona w najbliższej przyszłości z powodu braku środków w budżecie. Zgodnie z ostatnimi deklaracjami rządzących, przepisy dotyczące kwoty wolnej od opodatkowania w wysokości 60 tysięcy mogłyby zostać wprowadzone w życie w styczniu 2026 roku. Oznacza to, że pierwsze roczne rozliczenie podatku dochodowego z zastosowaniem wyższej kwoty wolnej odbyłoby się w 2027 roku, na zakończenie pełnej kadencji obecnej koalicji rządzącej.

ZUS zyska około 4,2 mld zł więcej

Wprowadzenie obowiązku odprowadzania składek ZUS od umów-zleceń (z wyjątkiem umów z uczniami szkół średnich oraz studentami do 26 lat) przyczyni się do zwiększenia wpływów do kasy ZUS-u. Według szacunków Łukasza Kozłowskiego z Federacji Przedsiębiorców Polskich, opublikowanych w Dzienniku Gazecie Prawnej, przychody Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzrosną o około 4,2 miliarda złotych rocznie. Te środki mogą częściowo pomóc w zniwelowaniu deficytu, który pojawi się po zmianie sposobu obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

 

Planuje się, że nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2025 roku. Kozłowski zauważa, że w tym przypadku konieczne jest roczne opóźnienie wprowadzenia ustawy, a same zmiany powinny obowiązywać od początku roku. Przedsiębiorcy powinni mieć wystarczająco czasu na przygotowanie się do wprowadzenia tak istotnej zmiany. Realistycznym terminem byłby początek 2026 roku.