zatory płatnicze, jak walczyć o wierzytelności

ZATORY PŁATNICZE

Blisko 90% przedsiębiorców dostaje należne im płatności z opóźnieniem. Średni czas oczekiwania na przelew wynosi obecnie prawie 3,5 miesiąca, a w niektórych przypadkach pół roku