Umowy cywilnoprawne w 2023 roku

W tym wpisie:

Umowy cywilnoprawne są jedną z najważniejszych kategorii prawnych regulujących stosunki między osobami fizycznymi lub prawnymi. Nadal pozostają kluczowym narzędziem do regulowania wielu aspektów naszego codziennego życia w tym m.in. zawieranie umów o pracę. W 2023 roku pojawią jednak pewne zmiany. Jakie?

Stawka godzinowa

Z dniem 1 stycznia 2023 roku zmianie uległa minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych i obecnie wynosi 22,80 zł brutto i na tym nie koniec :). Kolejna zmiana czeka nas już w drugiej połowie roku – od 1 lipca minimalna stawka godzinowa wzrośnie i będzie wynosiła 23,50 zł brutto.

Zgodnie z powyższym,  od wspomnianych dat, wysokość wynagrodzenia nie będzie mogła być niższa od podanych kwot. Jeżeli okres na jaki zawarta jest umowa jest dłuższy niż miesiąc, wtedy wypłata powinna następować raz w miesiącu. 

UWAGA!!! Za wypłacanie stawki godzinowej niższej niż minimalna – przedsiębiorcy grozi sankcja w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

PIT-2 nawet u trzech zleceniodawców

Od 2023 roku zleceniobiorca będzie mógł złożyć oświadczenie PIT-2 (część C) u jednego, dwóch lub trzech zleceniodawców. Limit odliczeń wynosi 300 zł  i w przypadku umów zlecenie można go rozdzielić następująco:

  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) – u jednego pracodawcy- lub
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł) – u dwóch pracodawców- lub
  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł) u trzech pracodawców.
 Jeżeli zleceniobiorca zawrze więcej umów zlecenie u różnych pracodawców, to i tak może złożyć PIT-2 tylko u trzech z nich i mieć łącznie potrącone nie więcej niż wspomniany limit 300 zł. 

Kwota wolna od podatku

Do końca 2022 roku zleceniodawcy byli zobowiązani do pobierania zaliczek na PIT bez uwzględnienia kwoty wolnej od podatku, a przypominamy, że nie są to wcale małe kwoty – 300 zł miesięcznie. Zleceniobiorcy mogli odliczyć ją dopiero w rozliczeniu rocznym PIT.

Od 1 stycznia 2023 roku kwota wolna od podatku nadal będzie przysługiwała zleceniobiorcom, jednak mogą sami zdecydować czy chcą się rozliczać na dotychczasowych zasadach – rozliczyć ją przy rocznym zeznaniu PIT, czy chcą uwzględniać ją w trakcie trwania roku – przy zaliczkach pobieranych przez zleceniodawców. 

Dla tej drugiej opcji niezbędne jest złożenie stosownego oświadczenia PIT-2 – na zasadach opisanych powyżej :).

Ulgi podatkowe

Zleceniobiorcy już w trakcie trwania 2023 roku będą mogli skorzystać z nowych ulg podatkowych takich jak np.: ulgi dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów i na powrót. W 2022 roku mogli odliczyć je dopiero w zeznaniu rocznym. Aby móc skorzystać z tej formy obniżenia podatku należy złożyć do płatnika oświadczenie, że spełnione są warunki do stosowania ulgi, a w przypadku ulgi na powrót wskazać datę rozpoczęcia i zakończenia jej stosowania.