VAT 2025 – na co być przygotowanym?

W tym wpisie:

Kolejne zmiany na froncie, więc drodzy przedsiębiorcy: kalkulatory w ruch;)! Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w zakresie podatku VAT. Mają one obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Co to oznacza dla Twojej firmy?

Zmiany od 2025 roku

Minister Finansów, Andrzej Domański, ogłosił, że Ministerstwo Finansów planuje podwyższyć limit przychodów, które zwalniają przedsiębiorców od obowiązku rozliczania podatku od towarów i usług (VAT), z obecnych 200 tys. zł do 240 tys. zł. Zmiana ta ma wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku. Domański wyjaśnił: ,,Pracujemy nad podniesieniem limitu obrotów podatników, zobligowanych do rozliczania się z VAT. Limit wynosi obecnie 200 tys. zł, chcemy, by ten limit wynosił 240 tys. zł. Rozliczanie się z VAT nastąpi powyżej 240 tys. zł. To jest limit, który nie był podnoszony bodajże od 2017 r. Chciałbym, żeby to weszło od 1 stycznia 2025 roku”.

Przypominamy, że do wartości sprzedaży podlegającej zwolnieniu nie wlicza się:

 1. Dostawy towarów wewnątrzwspólnotowej oraz sprzedaży na odległość towarów wewnątrzwspólnotowej, które są zwolnione z opodatkowania na terytorium kraju, włączając w to sprzedaż na odległość towarów importowanych.

  1. Dostawy towarów i świadczenia usług, które są zwolnione od podatku na podstawie odpowiednich przepisów, z wyjątkiem określonych transakcji, takich jak transakcje związane z nieruchomościami, usług wskazanych w określonych artykułach (dokładniej art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41), oraz usług ubezpieczeniowych, o ile nie są one transakcjami pomocniczymi.

  2. Dostawy towarów, które zgodnie z przepisami o podatku dochodowym są uznawane za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji.

Kto nie skorzysta z podwyżki limitu VAT?

 Nowy, wyższy limit zwolnienia z obowiązku rozliczania podatku VAT nie będzie korzystny dla każdego przedsiębiorcy, ponieważ obowiązujące przepisy wyłączają pewne branże i usługi. Przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z tego zwolnienia, jeśli ich działalność obejmuje:

– Sprzedaż metali szlachetnych, złomu, wyrobów jubilerskich.

– Towary opodatkowane podatkiem akcyzowym.

– Budynki, budowle i ich części oraz tereny budowlane w niektórych przypadkach.

– Nowe środki transportu.

– Sprzedaż przez Internet preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów i wyrobów elektronicznych oraz optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowanych.

– Hurtowa i detaliczna sprzedaż części do pojazdów samochodowych, motocykli.

Dodatkowo, usługi prawnicze, doradztwo (z wyjątkiem doradztwa rolniczego), usługi jubilerskie oraz usługi ściągania długów, w tym factoring, również wyłączają przedsiębiorców z podmiotowego zwolnienia z VAT.

Warto również zaznaczyć, że przedsiębiorcy, którzy nie mają siedziby działalności gospodarczej w Polsce, również nie skorzystają z tego zwolnienia.

Zwolnienie z podwyżki limitu VAT 

Nie ma znaczenia, jaki jest limit obrotów VAT dla podatników, którzy są zwolnieni z obowiązku rejestracji ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Ci przedsiębiorcy są zwolnieni z podatku VAT niezależnie od wysokości swoich obrotów, jeśli świadczą usługi lub sprzedają towary wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy VAT. Tacy podatnicy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego ze względu na specyfikę swojej działalności.