Zmiana formy opodatkowania – PILNE

W tym wpisie:

Ulgi podatkowe, sposób księgowania, kwota wolna od podatku, stawka podatku oraz wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od wybranej formy opodatkowania. Raz w roku możesz dokonać jej zmiany. Przepisy dokładnie precyzują termin w jakim powinno to zostać wykonane - zostało bardzo mało czasu.

W Polsce mamy do wyboru kilka form opodatkowania, takich jak: opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Niektórzy przedsiębiorcy rozliczają się także na zasadzie karty podatkowej, ale tej formy rozliczenia nie można już wybrać, a jedynie kontynuować, jeśli wcześniej ją wybrano. Przepisy Polskiego Ładu 2.0 obowiązujące od 1 lipca 2022 roku dopuszczają unikatową w wymiarze prawa podatkowego możliwość zmiany opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej po zakończeniu roku podatkowego. Trzeba to dobrze przemyśleć, bo tej decyzji już nie da się cofnąć.

Główny powód zmiany formy opodatkowania

Wprowadzone w trakcie roku nowe przepisy (Polski Ład 2.0) spowodowały, iż obciążenia podatkowe i składkowe wielu przedsiębiorców zmieniły się. Ustawodawca dopuścił więc możliwość zmiany formy rozliczenia za cały 2022 rok podatkowy.

do końca terminu złożenia zeznania za ten rok – czyli 2 maja 2023 roku. Niektórym podatnikom na skutek podniesienia kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł) oraz podwyżce II progu skali podatkowej do 120 tys. zł może się opłacać przejście na zasady ogólne, czyli opodatkowanie według skali podatkowej (17/32%). W takim przypadku – podatnik, który w zeszłym roku był opodatkowany ryczałtem lub podatkiem liniowym, a chce przejść na zasady ogólne – musi złożyć wniosek o rezygnację z tych form opodatkowania. Należy to zrobić do 21 lutego. 

Jakie zmiany?

Podatnik może dokonać zmiany formy opodatkowania na:

  1.  19% stawki podatku (podatek liniowy) lub ryczałtu w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego;
  2.  na inne formy opodatkowania – w terminie do 20 stycznia, jeżeli w poprzednim roku podatnik opodatkowany był w formie karty podatkowej

Do kiedy?

Przepisy polskiego prawa pozwalają na dokonanie takiej modyfikacji do 20. dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyskał pierwszy przychód. Zatem dla większości, którzy kontynuują działalność, termin ten przypada 20 lutego. W tym roku czas na wybór opodatkowania w formie podatku liniowego bądź (niezwykle popularnego) ryczałtu jest do 21 lutego (20 luty przypada w niedzielę stąd jednodniowe przesunięcie).Do 20 lutego 2023 podejmujemy więc decyzję, w jaki sposób będziemy opodatkowani przez cały bieżący rok. Polski Ład uwzględnia jednak możliwość zmiany sposobu opodatkowania z datą wsteczną. Do 2 maja 2023 r. można w konkretnym przypadku zmienić sposób naliczania podatków za 2022 rok. Ta opcja jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy zeszłym roku byli opodatkowani na ryczałcie lub podatku liniowym, a finalnie chcą się rozliczyć na zasadach ogólnych. >W takiej sytuacji zmiana sposobu opodatkowania za 2022 rok nie jest równoznaczna ze zmianą formy naliczania podatków w 2023 roku. Trzeba zatem złożyć dwa osobne wnioski do naczelnika Urzędu Skarbowego, o ile zarówno w 2022, jak i 2023 chce się korzystać ze skali podatków. Co istotne, przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania tylko raz w roku.

Na co zwrócić uwagę?

Przed wyborem formy opodatkowania podatnik powinien przeanalizować, jak duże wydatki związane z działalnością gospodarczą będziesz ponosił. Jeżeli takie wydatki, na przykład związane z zakupem towarów usług czy wyposażenia, będą znaczne, zastanów się chcesz wybrać formę, która nie daje możliwości uwzględnienia w rachunku podatkowym kosztów uzyskania przychodów. Może się bowiem okazać, że jeżeli wybierzesz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to pomimo korzystniejszej stawki podatkowej, zapłacisz wyższe podatki, niż gdybyś wybrał podatek liniowy lub opodatkowanie na zasadach ogólnych. Będzie to wynikać z braku możliwości uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów.
Ponadto nie warto czekać do samego końca ze zmianą formy opodatkowania, bowiem 20 lutego należy także wysłać do ZUS’u deklaracje DRA i składki muszą być wybrane zgodnie z formą opodatkowania. Jeśli złożymy DRA przed zmianą formy opodatkowania – niezbędne będzie zrobienie korekty tej deklaracji w ZUS.

Formalności

We wniosku CEIDG wybierz zasady ogólne (skalę podatkową) jako formę opodatkowania i 1 lipca 2022 roku jako datę powstania zmiany.

Pamiętaj, że wybór formy opodatkowania przedsiębiorców w 2023 roku to kluczowa decyzja, która ma wpływ na działalność Twojej firmy. Każdy przedsiębiorca przed dokonaniem wyboru powinien głęboko przeanalizować swoją sytuację i dokonać symulacji planowanych obciążeń w roku 2023 – podatkowych oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a także wziąć pod uwagę koszty prowadzenia działalności i inne zaplanowane wydatki.

Zapraszamy do artykułu PIT i składka zdrowotna.