Dodatek za pracę w godzinach nocnych

dodatek za pracę w godzinach nocnych

W tym wpisie:

Oczy na Ziemi zamykają się, miasto zwalnia, a większość z nas przygotowuje się do zasłużonego snu. Jednak, gdzieś tam w międzyczasie, istnieje grupa pracowników, która stawia czoła nocy, by utrzymać funkcjonowanie naszej społeczeństwa przez całą dobę. Praca w porze nocnej to nie tylko wyzwanie dla organizmu, ale także dla życia rodzinnego i społecznego. Pracownicy nocni muszą dostosować swój rytm do codziennego życia, co często nie jest takie proste. Praca w porze nocnej jest niewątpliwie wyzwaniem, ale także niezbędnym elementem wielu sektorów gospodarki. Dlatego też dodatki za pracę nocną stanowią swoiste uznania za te poświęcenia. Jak obecnie wyglądają dodatki za pracę w porze nocnej?

Definicja pracy w porze nocnej

Zanim przejdziemy do szczegółów nowych przepisów, warto wyjaśnić, co rozumie się przez pracę w porze nocnej. Według Kodeksu Pracy, praca w porze nocnej to praca wykonywana w godzinach między 21:00 a 7:00. 

Zgodnie z nowym przepisem zawartym w art. 1518 § 1 Kodeksu pracy, pracownik, który pracuje w nocy, ma prawo do dodatku do swojego wynagrodzenia, który wynosi 20% stawki godzinowej ustalonej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek powinien być wypłacany za każdą godzinę pracy w porze nocnej. 

Pracodawca ma autonomię w określaniu okresu, w jakim praca będzie podlegać dodatkowemu wynagrodzeniu, przy czym obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracownika o tym przedziale czasowym na etapie rozpoczęcia zatrudnienia.

Praca w porze nocnej – jak ustalić ilość dodatku do wynagrodzenia?

Poniżej wyliczyliśmy wysokość dodatku za pracę w porze nocnej od stycznia do grudnia 2023 r. Podane zestawienie zostało wyliczone dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy (od poniedziałku do piątku po 8 godzin) na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 3490 zł od 1 stycznia oraz 3600 zł od 1 lipca.

Miesiąc

Wysokość dodatku za jedną godzinę pracy

Styczeń

4,15 zł

Luty

4,36 zł

Marzec

3,79 zł

Kwiecień

4,59 zł

Maj

4,15 zł

Czerwiec

4,15 zł 

Lipiec

4,29 zł

Sierpień

4,09 zł

Wrzesień

4,29 zł

Październik

4,09 zł

Listopad

4,50 zł 

Grudzień

4,74 zł

       

Przedstawiamy również jak w poprawny sposób policzyć dodatek za pracę w nocy:

Wysokość minimalnego wynagrodzenia dzielimy przez wymiar czasu pracy w danym miesiącu, a następnie mnożymy przez 20% i w ten sposób otrzymujemy wysokość dodatku. 

Na przykład: 

Październik: (3600 zł : 176 godz.) x 20%=4,09 zł (brutto za godzinę)

Konsekwencje dla pracowników i pracodawców

Nowa regulacja dotycząca dodatku za pracę w porze nocnej ma na celu poprawę warunków pracy i wynagradzania pracowników, którzy pracują w nocy. Dla pracowników oznacza to potencjalny wzrost ich zarobków, zwłaszcza jeśli wykonują pracę w trudnych warunkach nocnych. Dla pracodawców może to oznaczać wyższe koszty zatrudnienia pracowników w nocy, co może wpłynąć na koszty działalności przedsiębiorstw.

Warto również zaznaczyć, że nowa regulacja może wpłynąć na konkurencyjność przedsiębiorstw w sektorze usług nocnych, takich jak gastronomia, opieka zdrowotna czy transport. Pracodawcy w tych branżach będą musieli dostosować się do nowych przepisów i uwzględnić wyższe koszty pracy w nocy.