Korekta PIT

W tym wpisie:

Jeśli zdarzyło się, że śnią Ci się koszmary o tym, że w Twój PIT wkradł się jakiś błąd – nie panikuj! Zeznanie podatkowe można poprawić. Poniżej garść porad, jak to zrobić i spać spokojnie.

Kiedy trzeba dokonać poprawek?

Zaniżenie kwoty przychodu, dochodu, podatku do zapłaty lub pominięcie jakiejś ulgi to powody, dla których trzeba zrobić korektę PIT. Jest także możliwość zmiany rozliczenia z indywidualnego na rozliczenie z małżonkiem, a także jako rodzic samotnie wychowujący dziecko oraz na odwrót. Dokonywanie poprawek dotyczy zeznań składanych zarówno tradycyjnie, papierowo, jak i poprzez usługę Ministerstwa Finansów oraz w przypadku automatycznego złożenia deklaracji poprzez usługę Twój e-PIT.  Skorygowanie deklaracji PIT stosownie do treści wezwania wynikającego z czynności korygujących lub w ich trakcie nie stanowi podstawy do otrzymania mandatu. 

Do kiedy można złożyć korektę zeznania za 2022 rok? Do końca 2028 roku. Oznacza to, że zeznania podatkowe można korygować przez 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin na jego złożenie.
Ponadto warto pamiętać, że korekty można dokonywać wielokrotnie – o ile nie rozpoczęło się jeszcze postępowanie podatkowe czy kontrola. Jeśli tak jest, nadal jest możliwość wprowadzenia poprawek podczas czynności sprawdzających, które przeprowadza organ podatkowy. 

Jak prawidłowo skorygować PIT?

Trzeba ponownie wypełnić deklarację podatkową, tym razem zaznaczając korektę jako cel złożenia. Do wyboru jest forma korekty deklaracji, która ma swoją podstawę w art. 81 Ordynacji podatkowej lub korekta deklaracji składana w toku postępowania w sprawie unikania opodatkowania, określona w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej. Złożenie korekty deklaracji wymaga użycia formularza właściwego dla roku, za który jest składana.  Należy wypełnić wszystkie pola, nie tylko te, które chcemy poprawić. Wyjątkiem tu jest sytuacja, kiedy PIT został złożony elektronicznie (w programie e-PIT) – wtedy wystarczy zmienić tylko te informacje, które tego wymagają.

Korekta nie musi być przygotowana w ten sam sposób, co pierwotny PIT. Zmian w dokumentacji można dokonać poprzez wizytę w urzędzie skarbowym, listownie, a także korzystając z usługi Twój e-PIT. Niemniej trzeba pamiętać, żeby posiadać potwierdzenie nadania korekty deklaracji albo UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) w przypadku składania korekty deklaracji w formie elektronicznej.

Od 2016 roku nie ma obowiązku załączania druku ORD-ZU do swojej korekty, nie dotyczy to jednak przypadku zmiany zeznania składanego w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania. Wtedy warto pamiętać o procedurze nazwanej „czynny żal”  – jest to dobrowolne zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Korzysta się z niej również w przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej w wymaganym terminie lub braku opłaty podatku.

Czy są odsetki za zwłokę?

Tak, jeśli występuje różnica między kwotami korygowanymi a pierwotnymi – np. zaległość jest większa w podatku rocznym niż pierwotna; nadpłata jest wyższa niż pierwotna, otrzymana z urzędu skarbowego w 2023 r. lub zaliczka jest wyższa niż zapłacona w trakcie 2022 r. Przez pierwsze 6 miesięcy od terminu na złożenie PIT nalicza się odsetki za zwłokę w obniżonej wartości o 50%. Poczynając od 3 listopada 2023 r. wysokość odsetek będzie stanowiła pełną wartość odsetek za cały okres zaległości.

Korekta zeznania a przekazanie 1,5% na Organizację Pożytku Publicznego

Zapomnieliśmy przekazać darowiznę, a chcemy to zrobić? Nic nie szkodzi. O ile PIT został złożony w przepisowym czasie, a korekta najwyżej w ciągu miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego, możemy to poprawić. Warunkiem jest też zapłacenie podatku w pełnej wysokości podatku stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP maksymalnie w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia PIT. Na koniec trzeba podkreślić pewną istotną rzecz, którą łatwo pominąć: brak podpisu pod deklaracją nie jest elementem podlegającym korekcie! Skutkiem może być obarczenie odpowiedzialnością podatnika za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie. Osoba składająca korektę musi koniecznie pamiętać o złożeniu swojego podpisu, w przeciwnym wypadku złożenie deklaracji bez podpisu nie będzie stanowiło oświadczenia podatnika.


Podsumowując: dzięki poprawie deklaracji PIT-37 możemy uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej za zaistniałe błędy w deklaracji po spełnieniu przesłanek ustawowych… i spać spokojnie.