MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (split payment)

split payment, mechanizm podzielonej płatności

W tym wpisie:

Mechanizm podzielonej platności (MPP) tzw. split payment polega na dokonaniu płatności, za nabyte towary lub usługi, na dwa odrębne konta zgodnie z zasadą, że kwota netto przelana zostanie na bankowy rachunek firmowy sprzedawcy, a wartość podatku VAT - na odpowiadający mu rachunek VAT.

split payment, mechanizm podzielonej płatności

 Od kiedy obowiązuje? 

MPP obowiązuje od 1 listopada 2019 roku. 

Jakie kryteria muszą być spełnione do zastosowania MPP? 

Obowiązek zapłaty z użyciem MPP ma miejsce w sytuacji gdy: 

 • wartość wystawionej faktury wynosi co najmniej 15.000 zł (brutto); 
 • dostawca towaru (usługi) jest czynnym podatnikiem VAT;
 • transakcja dotyczy towaru lub usługi wymienionej w załączniku nr 15 do Ustawy o podatku VAT. 

Załącznik dostepny tutaj 

Jeśli powyższe czynniki występują łącznie MPP jest obowiązkowy. Sprzedawca powinien w takiej sytuacji zamieścić adnotację o zastosowaniu split payment, a nabywca dokonać płatności zgodnie z jej zasadami. 

Za niestosowanie się do powyższych przepisów ustawodawca przewidział określone sankcje: 

 • podatek VAT- dodatkowe obciążenie w wyokości 30% kwoty VAT wykazanej na fakturze; 
 • podatek dochodowy – brak możliwości zaliczenia do KUP;
 • dodatkowe kary przewidziane w Kodeksie Karnym Skrabowym. 

Jeśli powyższe czynniki nie występują łącznie tzn. faktura jest na kwotę wyższą niż 15.000 zł, ale nie dotyczy towaru lub usługi z podanego załącznika – zapłata przy użyciu MPP ma charakter dobrowolny. 

MPP, a podatnik zwolniony z VAT 

Do zapłaty faktury VAT przy użyciu split payment zobligowani są wszyscy podatnicy prowadzący działalnośc gospodarczą, czyli czynni podatnicy VAT, ale także zwolnieni z VAT i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, ale zarejestrowane do VAT. 

Na fakturze VAT jest tylko jedna pozycja z załącznika nr 15 do Ustawy VAT, a pozostałe są spoza niej. Czy w takiej sytuacji należy zastosować MPP? 

Jeśli kwota z faktury wynosi przynajmniej 15.000 zł to przedsiębiorca ma dwa wyjścia: 

 • zapłacić całą fakturę przy użyciu MPP; 
 • zapłacić przy użyciu MPP (obowiązkowo) za tę jedną pozycję, a resztę na zasadach ogólnych. 

Jeśli kwota z faktury jest niższa niż 15.000 zł przedsiębiorca może: 

 • zapłacić całą fakturę przy użyciu MPP – dobrowolnie; 
 • zapłacić całą fakturę na zasadach ogólnych -dobrowolnie;
 • zapłacić za dany towar(usługę) przy użyciu MPP (dobrowolnie), a za resztę na zasadach ogólnych – dobrowolnie 

Faktura jest na kwotę niższą niż 15.000 zł, ale widnieje adnotacja o MPP. Czy w takim przypadku zachodzi obowiązek zapłaty przy zastosowaniu split payment? 

Obowiązek zapłaty MPP jest przy spełnieniu łącznie trzech powyższych warunków. Jeśli spełnione są tylko dwa – zastosowanie split payment ma charakter dobrowolny. 

Zakupiony towar opiewa na wartość 20.000 zł brutto. Sprzedawca nie zamieścił na fakturze VAT adnotacji o mechaniźmie podzielonej płatności. Co w takiej sytuacji? 

 

split payment

W przypadku braku stosownej adnotacji na dokumencie sprzedaży, nabywca ma obowiązek sprawdzenia czy zachodzi obowiązek dokonania zapłaty z użyciem MPP. Należy wtedy zweryfikować czy towary(usługi) zakupione w danej transakcji znajdują się w wykazie dostępnym w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT. Jeśli tak – wtedy zachodzi obowiązek zapłaty split payment.

Uzyskaj więcej informacji – skontaktuj się z nami. Oferujemy księgowość dla wymagających udostępniając przy tym nowoczesne i efektywne narzędzia.