PIT 11 – obowiązki płatnika

W tym wpisie:

W 2024 roku każdy płatnik, zatrudniający w poprzednim roku pracownika - czy to na umowę o pracę, czy też zlecenie lub dzieło, zobowiązany jest do sporządzenia informacji PIT-11. Brak wywiązania się z tego obowiązku w terminie, może skutkować wykroczeniem. Sprawdź co powinieneś wiedzieć.

Kto musi dostać PIT-11?

Aby przeprowadzić roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, konieczne jest uzyskanie od płatników odpowiednich informacji dotyczących osiągniętych przychodów i pobranych zaliczek na podatek. Formularz PIT-11 jest dokumentem zawierającym informacje o przychodach z różnych źródeł, dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, oraz jednostki organizacyjne bezosobowe są zobowiązane do dostarczenia tego formularza. Stanowi on kluczowe źródło informacji niezbędnych do sporządzenia rocznych zeznań podatkowych przez podatników.

Istnieją sytuacje, w których pracodawca nie musi składać formularza PIT-11, nawet jeśli zatrudniał pracowników. Dotyczy to zatrudniania osób (niebędących pracownikami na pełny etat) na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, gdzie określona w umowie kwota należności (wynagrodzenia) ogółem nie przekracza 200 złotych. W takich przypadkach płatnik odprowadza zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% przychodu i deklaruje go za pomocą formularza PIT-8A.

Do kiedy należy wysłać PIT-11? 

Wypełniony formularz PIT-11 płatnik ma obowiązek przekazać urzędowi skarbowemu do końca stycznia następnego roku po zakończonym roku podatkowym, czyli np. za rok 2023 do 31 stycznia 2024 (środa). Natomiast podatnik powinien otrzymać ten dokument do końca lutego kolejnego roku po roku podatkowym, czyli np. za rok 2023 do 29 lutego 2024 (czwartek).

Pracodawca ma dowolność w kwestii sposobu przekazania formularza PIT-11 pracownikowi. Może dostarczyć go osobiście, za pomocą przesyłki listowej lub elektronicznej, z zachowaniem urzędowego wzoru oraz wymaganych elementów, w tym podpisu płatnika (np. podpisu elektronicznego). W każdym przypadku PIT-11 musi być dostarczony pracownikowi do końca lutego po zakończonym roku podatkowym.

Jakie są kary za brak PIT-11?

Nieprzedstawienie formularza PIT-11 w terminie stanowi naruszenie prawa podatkowego, podlegające grzywnie, której wysokość może wynieść do 180 stawek dziennych. Od początku 2024 roku stawka dzienna została dostosowana do minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynosząc 141,40 zł (4242 zł ÷ 30) w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku. Oznacza to, że kara za opóźnienie w złożeniu PIT-11 przez płatnika może wynosić od 141,40 zł do 25.452,00 zł.