PIT z działalności nierejstrowanej

W tym wpisie:

Działalność nierejestrowana, zwana także nieewidencjonowaną, to drobna praca zarobkowa podejmowana przez osoby fizyczne bez konieczności rejestracji firmy. Osoby te nie muszą wpisywać się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Warto zaznaczyć, że limit przychodów dla działalności nieewidencjonowanej w 2024 roku ulega dwukrotnej zmianie. Od stycznia do czerwca 2024 roku wynosi 3181,50 zł, natomiast od lipca 2024 roku wzrasta do 3225 zł.

Co jest przychodem?

W kontekście rozliczeń podatkowych, dochodem z działalności nierejestrowej są wyłącznie pieniądze i wartości pieniężne, które otrzymałeś lub zostały ci udostępnione w ciągu roku kalendarzowego. To oznacza, że opodatkowane są jedynie korzyści, które rzeczywiście otrzymałeś lub zostały przekazane na Twoją korzyść, czyli kwoty zapłacone przez klientów za towary lub usługi. Wartości zwróconych towarów oraz udzielonych rabatów i bonifikat za wcześniejsze uregulowanie płatności nie wliczają się w dochód podlegający opodatkowaniu.

Jaki jest podatek od działalności nierejestrowanej w 2023 i które koszty można odliczyć? 

Podatek od dochodu, który został określony na podstawie zasad ogólnych, jest wyliczany przy użyciu skali podatkowej. Ten dochód łączysz z innymi dochodami, które również podlegają opodatkowaniu według tej samej skali, np. dochodami z pracy, emerytury czy umowy zlecenia. W roku 2023, kwota zmniejszająca podatek wynosi 3600 zł, jeśli podstawa obliczenia podatku nie przekracza 120 000 zł.

W zeznaniu rocznym PIT masz możliwość odliczenia wydatków związanych z działalnością nierejestrowaną, np. na zakup surowców do produkcji. Ważne jest jednak, abyś miał udokumentowane te koszty, czyli zachowaj wszystkie dowody zakupu. Koszty uzyskania przychodów uwzględniasz według zasady kasowej, czyli w momencie faktycznego poniesienia wydatku, czyli zapłacenia.

Jak rozliczyć PIT-36 z działalności nierejestrowanej? 

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, znajduje się osobna sekcja przeznaczona dla działalności nierejestrowej, gdzie należy zadeklarować przychody, koszty oraz dochód z tej działalności. Ważne jest, że uzyskiwanie dochodów z tego źródła nie przeszkadza w możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego przez małżonków.

Podczas rozliczania podatku dochodowego z działalności nierejestrowej, masz możliwość skorzystania z różnych ulg podatkowych. Obejmują one m.in. ulgę na dziecko, ulgę na wydatki związane z dostępem do Internetu, ulgę na wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), ulgę rehabilitacyjną, ulgę termomodernizacyjną oraz ulgę abolicyjną.

Zeznanie z z działalności nierejestrowanej możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Masz czas na to od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Warto zauważyć, że jeśli złożysz zeznanie przed ustalonym terminem, organy podatkowe traktują je jako złożone 15 lutego.