Praca na etacie, a działalność gospodarcza

praca na etacie, a działalnośc gospodarcza

W tym wpisie:

Łączenie pracy na etacie z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej to wyjątkowe wyzwanie dla wielu przedsiębiorczych osób. Współczesne tempo życia i zróżnicowane źródła dochodu pozwalają na eksplorację różnych dróg kariery zawodowej, a jednym z takich połączeń jest równoczesne angażowanie się w pracę na stałe z jednej strony, oraz rozwijanie własnego biznesu z drugiej strony. To nietypowa, lecz coraz bardziej popularna opcja, która może przynieść liczne korzyści, ale także wymaga od nas wyjątkowej organizacji, determinacji i znajomości przepisów podatkowych. Czy można połączyć pracę na etacie i prowadzenie działalności gospodarczej?

Razem czy jednak osobno?

 

Zgodnie z polskim prawem, przedsiębiorca ma możliwość łączenia pracy na etacie z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Jednak istnieją pewne warunki i ograniczenia, które należy przestrzegać, aby uniknąć potencjalnych konfliktów z pracodawcą lub problemów z instytucjami nadzorczymi, takimi jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Urząd Skarbowy. Poniżej wyjaśniamy, jakie koszty i składki ZUS obowiązują przy prowadzeniu firmy podczas pracy na etacie.

 

Zapisy w umowie o pracę – na co warto zwrócić uwagę, prowadząc działalność gospodarczą?

 

W przypadku zawarcia klauzuli o zakazie konkurencji w umowie o pracę, istnieje ryzyko, że prowadzenie działalności gospodarczej o zbliżonym charakterze do wykonywanej pracy na etacie może być uznane za naruszenie tego zakazu. To oznacza, że nie możesz prowadzić działalności o podobnym charakterze lub zabierać klientów pracodawcy. Konsekwencje prawne takiego naruszenia mogą być poważne. Najmniejszą z nich może być wypowiedzenie umowy o pracę. Jednak często nie kończy się na tym. Pracownik może być także obarczony wysokimi karami finansowymi, które są nałożone na osoby, które naruszają zasady uczciwej konkurencji. 

 

Warto zauważyć, że nawet w przypadku braku konkretnych klauzul w umowie o pracę, obowiązują ogólne przepisy dotyczące konkurencji na rynku działalności. Oznacza to, że osoba prowadząca działalność gospodarczą obok pracy na etacie musi działać zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, niezależnie od treści umowy o pracę.

 

Czy prowadzenie jednocześnie pracy na etacie i własnej działalności gospodarczej nie pozwala na skorzystanie z opodatkowania podatkiem liniowym?

 

Łącząc pracę na etacie z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, nie zawsze możesz wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączają tę możliwość, jeśli uzyskujesz lub będziesz uzyskiwać przychody z usług świadczonych na rzecz swojego obecnego lub byłego pracodawcy. W takiej sytuacji konieczne jest wykorzystanie alternatywnych form opodatkowania, takich jak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub skalę podatkową.

 

Niższe składki ZUS z działalności

 

Jeśli jesteś zatrudniony na etacie i jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą, to kwestia składek ZUS może wyglądać różnie w zależności od twoich zarobków na etacie. Jeżeli twoje wynagrodzenie z pracy na etacie wynosi co najmniej płacę minimalną, (3490 zł brutto od stycznia do czerwca 2023 roku, a aktualnie (od lipca) 3600 zł brutto), to jako przedsiębiorca będziesz płacić jedynie składki zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli zaś twoje wynagrodzenie z etatu jest niższe od minimalnego wynagrodzenia, to pomimo pracy na etacie, będziesz również musiał opłacać składki ZUS z tytułu działalności gospodarczej. Pozostałe składki, takie jak emerytalne i rentowe, nie są zazwyczaj odprowadzane podwójnie – są opłacane tylko raz, ale możesz to zrobić zarówno z wynagrodzenia z pracy na etacie, jak i z przychodów z działalności gospodarczej.