Składka zdrowotna na ryczałcie w 2024 roku – nowe stawki

W tym wpisie:

O wysokości składki zdrowotnej, którą opłacają ryczałtowcy, decydują progi osiąganych przychodów i wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Sprawdź jaką kwotę będziesz odprowadzać na składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku.

Jak obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu?

Do wyliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowca konieczne jest uwzględnienie przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał poprzedniego roku w sektorze przedsiębiorstw, obejmującego również wypłaty z zysku.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w dniu 22 stycznia 2024 roku, że przeciętne wynagrodzenie to 7767,85 złotych. Ta kwota będzie stanowić podstawę do obliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców w 2024 roku.

Podstawa składki zdrowotnej

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązane do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru składki. Podstawą składki jest roczny przychód pomniejszony o zapłacone składki społeczne. Możemy wyróżnić trzy progi podstawy wymiaru składki:

  • do 60 000 zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia
  • od 60 000 zł do 300 000 zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia
  • powyżej 300 000 zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia

Jaka będzie składka zdrowotna na ryczałcie w 2024 roku?

W związku ze zmianą wynagrodzenia miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 roku dla osób, które stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie się prezentować następująco:

  • jeśli przychody nie przekroczą 60 tysięcy złotych od początku roku kalendarzowego, składka wynosi 419,46 złotych, co stanowi 9% podstawy wymiaru składki (od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 4 660,71 złotych)
  • jeśli przychody z działalności ryczałtowca od początku roku kalendarzowego przekroczyły 60 tysięcy złotych, ale nie przekroczyły 300 tysięcy złotych, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 699,11 złotych, co stanowi 9% podstawy wymiaru składki (od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 7 767,85 złotych)
  • jeśli przychody z działalności ryczałtowca przekroczyły 300 tysięcy złotych od początku roku kalendarzowego, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1 258,39 złotych, co stanowi 9% podstawy wymiaru składki (od 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 13 982,13 złotych).