Sankcje – konsekwencje płacenia na rachunek bankowy spoza białej listy

Elektroniczna baza prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) tzw. Biała lista podatników VAT została uruchomiona 1 września 2019 roku. Do końca roku korzystanie z jej funkcjonalności miało charakter informacyjny. Wprowadzony wykaz ma na celu szybką i skuteczną weryfikację naszych kontrahentów w kwestii prawidłowości numerów kont bankowych oraz ustalenia czy jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Takiej weryfikacji należy dokonać każdorazowo przed wykonaniem przelewu. Od 1 stycznia 2020 roku za dokonanie płatności na rachunek spoza Białej listy przewidziane są odpowiednie sankcje. Z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się przedsiębiorcy, którzy dokonali przelewu na rachunek spoza Białej Listy? Jeśli Twój kontrahent jest czynnym...

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT 60 mln zł, 140 mln zł, a nawet 700 mln zł - to tylko jedne w wielu kwot wyłudzeń podatku VAT. Poszkodowanym jest Skarb Państwa oraz często małe i średnie przedsiębiorstwa, które często nieświadomie zostają wplątane w karuzelę wyłudzeń. Skala tego typu przestępstw rośnie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i zapobiegania wyłudzeniom podatku VAT Ustawodawca stworzył Biała Księgę tzn. Białą listę podatników VAT.Biała lista podatników VAT jest to wykaz przedsiębiorców, którzy są płatnikami VAT. Znajdziemy w niej ogólne dane firmy (nazwę, adres, nip, regon), status podmiotu  (czy jest czynnym podatnikiem VAT, czy może odmówiono mu...