PPK, pracownicze plany kapitalowe

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Co to jest Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK)? Pracowniczy Plan Kapitałowy to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dla wszystkich zatrudnionych odprowadzających składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niezależnie