Składki ZUS, a koszty podatkowe

Ustalenie właściwego momentu rozliczenia zapłaconych za pracownika składek ZUS w kosztach podatkowych budziło wiele wątpliwości, szczególnie w sytuacji, gdy wynagrodzenia za dany miesiąc zostały wypłacone

Mały ZUS plus 2023

W 2023 roku niektóre osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z tzw. małego ZUS-u plus. Sprawdź jakie warunki należy spełnić i do kiedy

Inwentaryzacja cz. II

Etap 2 – Przeprowadzenie inwentaryzacji Zgodnie z zasadą kompletności ujęcia, inwentaryzacji powinny zostać poddane wszystkie składniki majątku jednostki. Przy uwzględnieniu różnych rodzajów aktywów i pasywów,

Inwentaryzacja cz. I

Inwentaryzacja, czy też bardziej powszechnie -remanent, ma na celu ustalenie faktycznego stanu wszystkich składników majątkowych przedsiębiorstwa – tych rzeczowych i pieniężnych, ale także zobowiązań. Można

Działalność nierejstrowana 2023

Rosną ceny paliw, artykułów spożywczych, ogrzewania, energii elektrycznej, składki ZUS, liczba zamykanych firm, WIBOR i raty kredytów….jednym słowem rośnie wszystko poza naszym optymizmem i oszczędnościami.

PIT i składka zdrowotna

Obowiązujący od początku 2022 roku Polski Ład uniemożliwił przedsiębiorcom odliczanie od podatku zapłaconych składek zdrowotnych. Do końca czerwca 2022 roku nie było od tego żadnych